Hlavní strana >> Krmivo pro ryby >> Krmítka >> Profi automatické krmítko FISH FEEDER

zpět na výpis

Profi automatické krmítko FISH FEEDER

 

Dostupnost

do 5 pracovních dnů

Cena

4 589 Kč vč. DPH

Cena EUR

163,89 EUR vč. DPH
  
Do košíku  
  

Profi automatické krmítko FISH FEEDER

* obrázky mají pouze ilustrativní charakter.
 

 

Profi automatické krmítko FISH FEEDER

Slouží ke krmení ryb po dobu Vaší nepřítomnosti

Výhody:

  1. Progarmovatelný časový spínač - umožňuje krmit 1 až 24x za den
  2. Doba krmení může být 1 až 120 sekund
  3. Součástí krmítka je 10 m kabel, držák na upevnění krmítka nad vodou
  4. Objem zásobníku krmiva je 7 l
  5. Možnost zvolit granulované krmivo 2 až 9 mm

Instalace (obr.1)

Držák a ovládací displej krmítka upevníme pomocí šroubů (nejsou součástí dodávky) na vhodné místo u jezírka tak, abychom mohli snadno dosypávat krmení do zásobníku a snadno programovat. Výškově krmítko připevníme tak, aby jeho spodní stana byla 30 cm nad vodní hadinou. Krmítko je nutné připevnit vodorovně.

Nastavení přístroje:

Nastavení času (obr.4):

Po zapojení do zásuvky se na displeji objeví nápis t SEt střídavě s čísly 00.00.Stisknutím a podržení tlačítka po dobu 3 sekund začne blikat nastavení hodin.Tiskutím tlačítka nastavíme aktuální čas v hodinách, poté opět podržíme 3 sekundy a začne blikat nastavení minut. Opět mačkáním tlačítka nastavíme aktuální minuty. Nastavený denní čas potvrdíme tím, že přístroj necháme 10 sekund v nečinnosti.

Zobrazení menu:

Máme-li denní čas nastaven přidržením tlačítka na 3 vteřiny se objeví nápis dP, ze kterého pokračujeme dlouhým zmáčknutím na režim nastavení doby krmení. Krátkým zmáčknutím se dostaneme do režimu tSEt, ve kterém můžeme nastavit denní čas.

Nastavení doby krmení (obr.3)

Přístroj pracuje v hodinových intervalech, to znamená, že 24x můžeme nastavit délku krmení. Chceme-li některé hodiny vynechat jednoduše nastavíme na displeji nulový čas.

Postup:

Z normálního režimu, kdy je na dispeji ukázán denní čas, přepneme přidržením tlačítka po 3 sekundy do režimu dP, přidržíme další 3 sekundy - na dispeji se objeví dP.00. Krátkým přidržením tlačítka posunujeme hodinové intervaly od 1 do 24 např. pozice 01 znamená 1.00 hodinu ráno a pozice 20 znamená 20.00 hodin večer. Přidržením tlačítka po 3 sekundy v jednotlivých periodách (1 až 24) se na displeji zobrazí nápis UP a krátkým mačkáním nastavíme čas v sekundách (0 až 120 sec) tzn. dobu, po kterou bude krmivo z krmítka vypadávat. V režimu UP mačkáním tlačítka hodnoty času vzrůstají, krátkým zmačknutím můžeme přejít do režimu Dn, ve kterém hodnoty času budou klesat Nastavíme-li časový údaj 0 v tuto hodinu nevypadne žádné krmivo.

Ponecháme-li 10 sekund v nečinnosti, hodnoty se v každém režimu uloží a displej zobrazí denní čas.

Každý typ a velikost krmiva vypadává z krmítka rozdílně, proto je nutné při prvním krmení ověřit jaké množství zvoleného krmiva v nastaveném čase opravdu vypadne.

Přehled nastavených krmících časů:

Z normálního režimu, kdy je na dispeji ukázán denní čas, přepneme krátkým stiskutím do režimu dP a ještě jedním krátkým stisknutím se na displeji zobrazí hodina krmení (1 až 24), která se střídavě zobrazuje se svou nastavenou dobou krmení.Krátkým přepínáním můžeme rychle zjistit jak dlouho nám bude automat krmit každou hodinu po celý den.

Bezpečnost:

Při jakékoliv manipulaci s přístrojem jej vždy odpojte od elektrické sítě. Chraňte před ponořením do vody a nadměrnou vlhkostí. Dodržujte všechny zásady bezpečnosti při práci s elektrickými spotřebiči. Chraňte před dětmi.

Technické parametry

Rozměry 37,5 x 27,5 cm
Napětí 230 V / 50 Hz
Maximální doba krmení 120 sec za každou hodinu
Maximální objem krmícího zásobníku 7 litrů
 
 

Brokar.cz | Moderní obrazy | Jezírková fólie |  optimalizace PageRank.cz  | Jazierkova folia | 

  © 2018 PS Media s.r.o.   -  powered by redakce-online.cz         SEO webu sledují SEO nástroje.cz